Ce este revitalizarea?

Revitalizarea este procesul de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiunile integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui program de revitalizare.
Este un proces care integrează intervenția în beneficiul comunității locale, al spațiului și al economiei locale, concentrat teritorial și realizat în mod planificat și integrat prin programe de revitalizare.
Când este nevoie de un program de revitalizare?
  • atunci când orașul nu funcționează într-un mod sustenabil;
  • în cazul în care pe teritoriul orașului este identificată o zonă de concentrare a fenomenelor sociale, economice, de mediu, tehnice,  spațial-funcționale negative sau în cazul în care fenomenele de criză menționate mai sus se manifestă pe teritoriul întregului oraș;
  • atunci când este necesară implementarea unor măsuri de revitalizare.
Programul de revitalizare locală (PRL) este un document operațional, care indică necesitatea unor acțiuni, de regulă, în sfera socială și, în plus, în sfera spațial-funcțională, tehnică, de mediu sau economică.
Punerea în aplicare a activităților ar trebui să facă posibilă eliminarea fenomenelor de criză și utilizarea resurselor existente din zona de revitalizare. În final, va permite scoaterea zonei din criză, ceea ce va stimula dezvoltarea socio-economică a acesteia, afectând întregul oraș.
Programul de revitalizare locală este un document operațional care vine în sprijinul autorităților locale pentru a iniția mecanisme și a implementa acțiuni care vizează un anumit tip de intervenție.

Proiectul este cofinanțat în cadrul programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia